Årets gang – August 2020

Igen i år har vi mangelfuld bestøvning af specielt Rondo og Villaris. Sidste år var bestøvningen generelt dårlig hos os da det regnede konstant i bestøvningsperioden. Helt så galt er det ikke i år.

En ”ulykke” kommer sjældent alene. Pludselig var der angreb af vinskimmel i vores lille Vejle afdeling. Opdagede et enkelt blad i Cabernet Carol som viste angreb af vinskimmel. Bladet blev omgåede fjernet men allerede dagen efter kunne der konstateres flere angrebne blade og klaser også i sorterne Rondo og Solaris.

Ud over basisstoffer som f.eks. Agerpadderok (Udtræk) findes kun et sprøjtemiddel mod vinskimmel, Aliette WG 80, men dette middel kræver sprøjtecertifikat.

Kaliumbikarbonat, det aktive stof i Armicarb, kan anvendes mod Meldug og Gråskimmel. I beskrivelsen af midlets virkemåde fremgår det at det sprænger cellevæggene i skimmelsporerne hvorved sporerne dør.

Alle planter her i Vejle er sprøjtet grundigt med en kaliumbikarbonat opløsning, 8 gram/ltr. vand. Her fem døgn efter sprøjtningen ser det ud som vinskimmelangrebet er blevet stoppet. Pt ser det ud som om midlet også er aktivt mod Vinskimmel. (?)

Kaliumbikarbonat (Armicarb) er godkendt til økologisk dyrkning, kræver ikke sprøjtecertifikat og der er ingen sprøjtefrist. Mener dog ikke man skal sprøjte med det lige inden høst af druer.

Har været i forbindelse med flere avlere som har problemer med Vinskimmel. Så det kan kun tilrådes at holde øje med sine planter.

Billeder af Vinskimmel:

           

Bladets overside                                                                        Bladets underside.

Vi har tyndet ud i bladene i druezonen for at give luftcirkulation omkring klaserne så disse tørrer hurtigere efter den rigelige mængde regn som der stadig er udsigt til.

Det er snart sidste frist til at sprøjte med svovl mod meldug hvis man vil overholde sprøjtefristen på ca. halvtreds dage.

Vi vil med en til to ugers mellemrum sprøjte planterne med magnesiumsulfat mod stilksyge og kaliumbikarbonat mod vinskimmel, meldug og gråskimmel. Begge midler må anvendes ved økologisk dyrkning.

Til slut lige et par links vedr. Vinskimmel

https://www.youtube.com/watch?v=LV2mIPwjTdU

https://www.youtube.com/watch?v=pNxYCXcFLn4

SK.