Vindyrkning

Gødskning af vinplanter.

Før man tilfører planterne gødning er det vigtigt at kende jordens indhold af næringsstoffer.

Derfor tilrådes en jordanalyse. www.plantetorvet.dk er et af de få firmaer hvor man

kan få en NPK/pH test for et rimeligt beløb. Pt kr. 199,-

Næstbedste løsning før tilførsel af gødning. Foretag en måling af jordens reaktionstal. (pH)

Over tid sker der en forsuring af jorden.

En af de væsentligste faktorer for at planterne kan optage næringsstoffer er at reaktionstallet er OK. (6,2 – 7,2) For lettere sandet jord, lavere Rt.

Hvis man er ejer af et pH meter kan man selv foretage en måling af reaktionstallet på følgende måde:

Udtag små jordprøver forskellige steder i vinmarken i en dybde af ca. 10 cm. Bland jordprøverne grundigt og udtag ca. 1 dl jord som fyldes over i en lille beholder og tilfør ca. dobbelt så meget demineraliseret vand, rør grundigt rundt. Vent Ca. ½ time og mål pH.

Rt = pH + 0,5.

Er jordens reaktionstal for lavt tilføres kalk, helst før vækstsæson eller efter høst.

Det er vigtigt at man ikke tilfører for meget kalk af gangen.

Tilfør helst af to omgange med mellemliggende måling af Rt.

Ved tilførsel af kalk kan man overveje at tilføre Dolomit Kalk eller Magnesium Kalk.

Dolomit Kalk indeholder typisk 10, 5 % Magnesium.

Magnesium Kalk indeholder typisk 5% Magnesium

Omsat, eller delvis omsat, staldgødning er velegnet til gødskning af vinplanter og det er vanskeligt at overgøde.

Tilførsel af hestegødning, og til dels kogødning, medfører ikke de store lugtgener som evt. kan genere naboen.

Hønsegødning er også velegnet men da det indeholder meget kvælstof skal man være forsigtig med at tilføre for store mængder.

Handelsgødning. (Organisk) Et godt alternativ til staldgødning men en dyr løsning

Handelsgødning (NPK)

Her vælges en gødning med lavt kvælstofindhold (N) og klorfattig.

For meget kvælstof tilførsel giver forøget unødvendig bladvækst, reduceret frugtsætning og reduceret modstandsdygtighed overfor svampesygdomme

Næringsstoffer.

1.Makronæringsstoffer.

Kvælstof (N)

Fosfor      (P)         ⇒ Eks.: 14 – 3- 15

Kalium     (K)

Svovl (S)

Calcium (Ca)

Magnesium (Mg)

Synlig mangel på:

Kvælstof. (N) Lyse blade, dårlig vækst og rødlige eller gule misfarvninger.

Fosfor. (P)      Svag vækst, forsinkelse af frugtmodning og bladundersiden

bliver rødlig/purpur.

Kalium. (K)    Visne bladrande, der ofte bøjer nedad.

Svovl. (S)        Viser sig ved gulfarvning af nye skud.

Calsium. (Ca) Dårlig vækst da planten har svært ved at optage tilgængelige næringsstoffer.

  1. Mikronæringsstoffer.

Jern (Fe)  Mangan (Mn)  Kobber (Cu) Zink (Zn) Mokybdæn (Mo) Bor (B) Klorid (CI)

Fælles for mikronæringsstofferne er at de er gift for planterne i større mængder!

For yderligere oplysninger se Vinpressen nr. 6/14 og 2/15.

Bekæmpelse af plantesygdomme.

Det bedste værn mod plantesygdomme er omhyggelig pasning af vinplanterne, herunder passende/korrekt tilførsel af næringsstoffer og pleje af løvvægen.

Mest almindelige sygdomme som kan ramme vinplanten:

Meldug, gråskimmel og vinskimmel.

Godkendte bekæmpelsesmidler, vinavl.

Armicarb 85 SP: Mod meldug og gråskimmel.

Må anvendes ved økologisk dyrkning.

Godkendelse udløber 31. aug. 2020.

Udløbsdatoer for bekæmpelsesmidler, vinavl:

Alliette VG WG 80. (Mod vinskimmel)        30-04-19

Candit                       (Mod meldug)               Udløbet

Dihtane NT               (Mod vinskimmel)        Udløbet

Kumulus S                 (Mod meldug)               Udløbet

Teldor                        (Mod gråskimmel)        Udløbet

Switch 62,5               (Mod gråskimmel)        Udløbet

Yderligere oplysninger kan hentes hos:

Hotti advice. (Tidligere GartneriRådgivningen)

Og Middeldatabasen.

Oversigt over godkendte basisstoffer se

HortiAdvice/Plantebeskyttelse/Basisstoffer.

Sådan ser stilksyge ud: