Vinskuer

Vinskue 3. november 2019, referat

Søndag den 3. november 2019 afholdtes årets vinskue på Lindegård ved Taulov. Vi kunne i år konstatere, at vinåret 2018 i almindelighed havde været et godt år for mange af vore medlemmer, og det kom til at afspejle sig i udbuddet og tilmelding af vine årgang 2018.

Vi begyndte vinskuet kl. 13.00, og der var 17 deltagere i år, alle hobbyavlere. Vi smagte og bedømte 24 forskellige danske vine fra vores region, 7 hvidvine, 3 rosévine, 10 rødvine fra 2018, derefter 2 rødvine produceret før 2018 og endelig to hedvine af sherry-typen.

Vinene blev bedømt ud fra samme kriterier, som vi har brugt gennem mange år, men dommerne i vores lokale vinskue er alle de tilstedeværende, så der er et godt statistisk grundlag for bedømmelserne. Søren havde inden vi begyndte smagningen givet os en kort introduktion til smageskemaets anvendelse. Han gjorde i sit indlæg særlig opmærksom på forhold omkring vinenes farve.

Der blev kigget, duftet, smagt og noteret, og stemningen og snakken ved bordene var præget af både dyb koncentration og interesse for de vine, vi fik præsenteret.

Børge havde sørget for kaffe, og mens resultaterne blev beregnet, fik vi lejlighed til at udveksle gode ideer og erfaringer omkring vores forskellige oplevelse med arbejdet med dansk vin. Samtidig kunne vi gensmage de tilmeldte vine, og drøfte de forskellige elementer i vinenes produktion.

Herefter var tiden kommet til at bekendtgøre resultaterne, og der var som altid god stemning ved overrækkelsen af diplomer til vinderne. De samlede resultater fremgår af resultatopgørelsen. Det er bemærkelsesværdigt, hvor tæt vinene ligger i bedømmelse, det er vist det man kalder ”close race”.

Fra udvalget skal der lyde en stor tak til alle deltagere og alle der bidrog med vin. En særlig tak til Børge for værtskabet i hans skønne ”vinkælder”. Det er en fornøjelse, at vi har så fine rammer om vores vinskue.

Jens Wichmann

Vinskue 3. november 2019, resultater

Hvidvin 2018

Bedømmelse Medlem Vingård Avlertype Vinbetegnelse og produktdata
12,88 Jens Madsen Kokær Vingård Hobby 2018 L. Acadie Blanc
12,69 Niels Juul Juuls Vingård Hobby 2018 Solaris
12,50 Jens Wichmann Domaine Erritsø Hobby 2018 Solaris
12,38 Jens Madsen Kokær Vingård Hobby 2018 K.W.94
12,31 Jan Lorenzen, Jørn Rørholm Fjelby Vingård Hobby 2018 Solaris – Phønix
11,75 Knud Pedersen, Søren og Børge Kongsted Lindegård Vin Hobby 2018 Johanitter
11,69 Jens Madsen Kokær Vingård Hobby 2018 Coupage White

Rosévin 2018

Bedømmelse Medlem Vingård Avlertype Vinbetegnelse og produktdata
14,25 Jonna og Christian Jepsen Holm Vingård Hobby 2018 Leon Millot rosé
12,94 Peter Wind Win d`Rue Hobby 2018 Rondo – Leon Millot rosé
7,38 Niels Juul Juuls Vingård Hobby 2018 rosé

 

Rødvin 2018

Bedømmelse Medlem Vingård Avlertype Vinbetegnelse og produktdata
14,00 Wilhelm Jonas Arnbjergvinen Hobby 2018 Regent
13,56 Jonna og Christian Jepsen Holm Vingård Hobby 2018 Rondo
12,81 Wilhelm Jonas Arnbjergvinen Hobby 2018 Rondo
12,63 Jan West Don Corleone Hobby 2018 Bolero – Rondo
11,94 Jan Lorenzen, Jørn Rørholm Fjelby Vingård Hobby 2018 Leon Millot
11,88 Knud Pedersen, Søren og Børge Kongsted Lindegård Vin Hobby 2018 Rondo – Cabernet Cantor
11,81 Peter Wind Win d`Rue Hobby 2018 Rondo – Leon Millot
11,69 Helmer Jessen Domaine de la Terrasse Hobby 2018 Regent – Leon Millot
11,50 Niels Juul Juuls Vingård Hobby 2018 rødvin
9,31 Jan West Don Corleone Hobby 2018 Bolero – Regent

 

Vine tidligere end 2018

Bedømmelse Medlem Vingård Avlertype Vinbetegnelse og produktdata
12,69 Niels Juul Juuls Vingård Hobby 2010 Rondo
10,31 Helmer Jessen Domaine de la Terrasse Hobby 2009 Rondo

 

Dessertvin/hedvin

Bedømmelse Medlem Vingård Avlertype Vinbetegnelse og produktdata
12,75 Knud Pedersen, Søren og Børge Kongsted Lindegård Vin Hobby Lindegård sherry
12,56 Niels Juul Juuls Vingård Hobby 2014 sherry

 

Vinskue 2019, indbydelse

Kære vinavlere i Syd- og Sønderjylland

Så er vi ved at nærme os et af årets højdepunkter for vinavlere, Vinskuet.

Vinskuet afholdes søndag den 3. november kl. 13.00  hos Lindegård Vin, Kolding Landevej 96, Taulov, 7000 Fredericia

Ved vinskuet deltager alle fremmødte i vinbedømmelsen. Man behøver ikke selv at tilmelde vin for at deltage i vinskuet, og for nye vinavlere er der erfaring at hente.

Vi vurderer tilmeldte vine i kategorier hvidvin, rosévin, rødvin, mousserende vin og sød dessertvin alle vine årgang 2018, men vi har også vine af tidligere årgang end 2018 i en særskilt kategori.

Til vinskuet skal I hver især medbringe et vinglas og kuglepen.

Tilmeldte vine til bedømmelse medbringes i 2 x 0,75 l. En af vore kyndige avlere vil informere om reglerne for vinbedømmelse, idet vi tilstræber at bruge vores sædvanlige regelsæt og bedømmelsesskemaer.

Vinene vurderes i hver kategori, og der udpeges en vinder, som får årets diplom. Hvis der kun er én vin i en kategori, bliver vinen bedømt, men der bliver ikke kåret en vinder. Mens vi snakker vin og vindyrkning bliver resultaterne gjort op, og vi kan udråbe vindere i de forskellige kategorier af vin.

Vinåret 2018 var jo for mange et godt år i både høstet  mængde og kvalitet. Den varme og tørre sommer gav dog også udfordringer, idet ikke alle oplevede højt sukkerindhold i druerne. Alligevel kunne vi jo på FDV´s vinskue se, at der kom mange gode vine. Det kan jo også forvente på vores lokale vinskue. Så vi kan alle se frem til et spændende skue.

Tilmelding til vinskue og tilmelding af vine til bedømmelse skal sendes til undertegnede på tlf. 29824748 eller allerhelst på e-mail familienwichmann@gmail.com

Spørgsmål til vinskue, vintilmelding m.v. kan rettes til undertegnede.

Så tilmeld jer snarest, dog senest den 27. oktober.

Med venlig hilsen

Jens Wichmann

Vinskue 4. november 2018, referat

Søndag den 4. november 2018 afholdtes årets vinskue på Dalsmark Plejehjem i Rinkenæs. Vi kunne i år konstatere, at vinåret 2017 havde givet store udfordringer for vinfremstilling hos mange af vore medlemmer, men vi kunne jo også se, at flere af vore medlemmer havde tilmeldt vine, ja, vi havde tilmeldt 5 rødvine fra 2017, et flot resultat.

Vi begyndte vinskuet kl. 13.00, og der var 21 deltagere i år, de fleste hobbyavlere og en enkelt erhvervsavler. Vi smagte 17 forskellige danske vine fra vores region, 3 hvidvine, 4 rosévine, 5 rødvine fra 2017, 4 rødvine produceret før 2017 og en dessertvin (portvin).

Vinene blev bedømt ud fra samme kriterier, som vi har brugt gennem mange år, men dommerne i vores lokale vinskue er alle de tilstedeværende, så der er et godt statistisk grundlag for bedømmelserne. Jens havde inden vi begyndte smagningen givet os en kort introduktion til smageskemaets anvendelse. Han gjorde i sit indlæg særlig opmærksom på forhold omkring vinenes farve.

Der blev kigget, duftet, smagt og noteret, og stemningen og snakken ved bordene var præget af både dyb koncentration og interesse for de vine, vi fik præsenteret. De samlede resultater fremgår af resultat-opgørelsen.

Jørn havde sørget for kaffe, og mens resultaterne blev beregnet, fik vi lejlighed til at udveksle gode ideer og erfaringer omkring vores forskellige oplevelse med arbejdet med dansk vin. Samtidig kunne vi gensmage de tilmeldte vine, og drøfte de forskellige elementer i vinenes produktion. Endelig fik vi en lille snak omkring FDV, og foreningens status med samarbejdet med erhvervsavlere og frugtvinsavlere indtrådt i FDV.

Herefter var tiden kommet til at bekendtgøre resultaterne, og der var som altid god stemning ved overrækkelsen af diplomer til vinderne. Se billeder i billedarkivet.

Fra udvalget skal der lyde en stor tak til alle deltagere og alle der bidrog med vin. En særlig tak til Jørn for værtskabet. Det er en fornøjelse, at vi har så fine rammer om vores vinskue.

referent Jens Wichmann

Vinskue 4. november 2018, resultater

Hvidvin 2017

Bedømmelse Medlem Vingård Avlertype Vinbetegnelse og produktdata
12,58 Niels Juul Juuls Vingård Hobby 2017 Solaris
12,05 Jonna og Christian Jepsen Holm Vingård Hobby 2017 Solaris
10,32 Jan Lorenzen, Jørn Rørholm, Henning Larsen Fjelby Vingård Hobby 2017 Solaris

Rosévin 2017

Bedømmelse Medlem Vingård Avlertype Vinbetegnelse og produktdata
12,47 Jan Lorenzen, Jørn Rørholm, Henning Larsen Fjelby Vingård Hobby 2017 rosé
12,42 Jonna og Christian Jepsen Holm Vingård Hobby 2017 Leon Millot
9,05 Niels Juul Juuls Vingård Hobby 2017 Cabernet Cortis
7,47 Knud Pedersen, Søren og Børge Kongsted Lindegård Vin Hobby 2017 rosé

Rødvin 2017

Bedømmelse Medlem Vingård Avlertype Vinbetegnelse og produktdata
13,84 Jonna og Christian Jepsen Holm Vingård Hobby 2017 rondo
12,74 Anna og Mogens Kay Søvang Vin Hobby 2017 Rondo
12,21 Wilhelm Jonas Arnbjerggårdvin Hobby 2017 Rondo
10,89 Wilhelm Jonas Arnbjerggårdvin Hobby 2017 Regent
6,05 Iver Dall Domaine Nyballe Erhverv 2017 Rondo/Leon Millot/Castel

Vine tidligere end 2017

Bedømmelse Medlem Vingård Avlertype Vinbetegnelse og produktdata
13,68 Niels Juul Juuls Vingård Hobby 2016 Rondo
12,53 Jan Lorenzen, Jørn Rørholm, Henning Larsen Fjelby Vingård Hobby 2016 Riserva
11,79 Knud Pedersen, Søren og Børge Kongsted Lindegård Vin Hobby 2014 Rondo/Regent/Castel/

Lucy Kuhlmann

10,16 Jens Wichmann Domain Agerskov Hobby 2014 Rondo

Dessertvin

Bedømmelse Medlem Vingård Avlertype Vinbetegnelse og produktdata
14,79 Jan Lorenzen, Jørn Rørholm, Henning Larsen Fjelby Vingård Hobby Port Nr. 1

Vinskue 2018, indbydelse

Kære vinavlere i Syd- og Sønderjylland

Så er vi ved at nærme os et af årets højdepunkter for vinavlere, Vinskuet.

Vinskuet afholdes søndag den 4. november kl. 13.00  på Dalsmark Plejehjem,          Dalsmark 5-13, Rinkenæs, 6300 Gråsten.

Ved vinskuet deltager alle fremmødte i vinbedømmelsen. Man behøver ikke selv at tilmelde vin for at deltage i vinskuet, og for nye vinavlere er der erfaring at hente.

Vi vurderer tilmeldte vine i kategorier hvidvin, rosévin, rødvin, mousserende vin og sød dessertvin alle vine årgang 2017, men vi har også vine af tidligere årgang end 2017 i en særskilt kategori.

Til vinskuet skal I hver især medbringe et vinglas og kuglepen.

Tilmeldte vine til bedømmelse medbringes i 2 x 0,75 l. En af vore kyndige avlere vil informere om reglerne for vinbedømmelse, idet vi tilstræber at bruge FDV´s regelsæt og bedømmelsesskemaer.

Vinene vurderes i hver kategori, og der udpeges en vinder, som får årets diplom. Hvis der kun er én vin i en kategori, bliver vinen bedømt, men der bliver ikke kåret en vinder. Mens vi snakker vin og vindyrkning bliver resultaterne gjort op, og vi kan udråbe vindere i de forskellige kategorier af vin.

Vinåret 2017 var jo for mange et meget specielt og måske vanskeligt år både i mængde og kvalitet. Den kolde og våde sommer gjorde det vanskeligt at være vinavler. Alligevel kunne vi jo på FDV´s vinskue se, at der kom mange gode vine, om end en del af specielt de røde var af tidligere årgange. Det kan jo også fint blive en mulighed for vores lokale vinskue. Så vi kan alle se frem til et spændende skue.

Tilmelding til vinskue og tilmelding af vine til bedømmelse skal sendes til under-tegnede på tlf. 29824748 eller allerhelst på e-mail familienwichmann@gmail.com

Spørgsmål til vinskue, vintilmelding m.v. kan rettes til undertegnede.

Så tilmeld jer snarest, dog senest den 28. oktober.

Med venlig hilsen

Jens Wichmann

Vinskue 5. november 2017, referat

Søndag den 5. november 2017 afholdtes årets vinskue hos Lindegård Vin i Tavlov. Vi kunne i år konstatere, at vinåret 2016 havde givet gode muligheder for vinfremstilling hos mange af vore medlemmer. Så vinåret 2016 er et vinår vi i almindelighed kan se tilbage på med glæde, ikke mindst set i lyset af den netop overståede høst i efteråret 2017.

Vi begyndte vinskuet kl. 13.00, og der var 22 deltagere i år, alle hobbyavlere med og uden vin. Vi smagte 20 forskellige danske vine fra vores region, 4 hvidvine, 4 rosévine, 10 rødvine fra 2016, samt 2 rødvine produceret før 2016.

Vinene blev bedømt ud fra samme kriterier, som vi har brugt gennem mange år, men dommerne i vores lokale vinskue er alle de tilstedeværende, så der er et godt statistisk grundlag for bedømmelserne. Søren Kongsted havde inden vi begyndte smagningen givet os en god introduktion til vinbedømmelse og til smageskemaets anvendelse. Han gjorde i sit indlæg særlig opmærksom på forhold omkring vinenes farve.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Der blev kigget, duftet, smagt og noteret, og stemningen og snakken ved bordene var præget af både dyb koncentration og interesse for de vine, vi fik præsenteret. De samlede resultater fremgår af resultat-opgørelsen.

Medens resultaterne blev beregnet fik vi lejlighed til at udveksle gode ideer og erfaringer omkring vores forskellige oplevelse med arbejdet med dansk vin. Samtidig kunne vi gensmage de tilmeldte vine, og drøfte de forskellige elementer i vinenes produktion. Endelig fik vi en lille snak omkring FDV, og de mange forhold der er omkring fremtidigt samarbejdet med erhvervsavlere og frugtvinsavlere.

Fra udvalget skal der lyde en stor tak til alle deltagere og alle der bidrog med vin. En særlig tak til Børge for værtskabet. Det er en fornøjelse, at vi har så fine rammer om vores vinskue. Også en tak til Bente og Børge for håndtering af vinene.

Jens Wichmann

Vinskue 5. november 2017, resultater

Hvidvin 2016

Bedømmelse Medlem Vingård Avlertype Vinbetegnelse og produktdata
11,95 Niels Juul Hobby 2016 Solaris
11,73 Knud Pedersen, Søren og Børge Kongsted Lindegård Vin Hobby 2016 Solaris-Johannitter
10,21 Knud Pedersen, Søren og Børge Kongsted Lindegård Vin Hobby 2016 Solaris
7,63 Jan Lorenzen, Jørn Rørholm, Henning Larsen Fjelby Vingård Hobby 2016 Solaris

Rosévin 2016

Bedømmelse Medlem Vingård Avlertype Vinbetegnelse og produktdata
11,47 Peter Wind Hobby 2016 Win d´Rue

Rondo-Leon Millot

10,78 Jan Lorenzen, Jørn Rørholm, Henning Larsen Fjelby Vingård Hobby 2016 Vin rosé
10,63 Jan West Hobby 2016 Don Corleone rosé, Rondo-Bolero-Regent
9,57 Lene og Tommy Theilgaard Poulsen Himmellund Hobby 2016 Cabernet Cortis

Rødvin 2016

Bedømmelse Medlem Vingård Avlertype Vinbetegnelse og produktdata
12,57 Wilhelm Jonas Domaine Jonas Hobby 2016 Arnbjerggårdvinen Rondo
12,26 Jonna og Christian Jepsen Holm Vingård Hobby 2016 Rondo-Regent
12,00 Wilhelm Jonas Domaine Jonas Hobby 2016 Arnbjerggårdvinen

Rondo-Regent

10,89 Anna og Mogens Kay Søvang Vin Hobby 2016 Rondo (september)
10,57 Anna og Mogens Kay Søvang Vin Hobby 2016 Rondo (juli)
10,05 Anna og Mogens Kay Søvang Vin Hobby 2016 Rondo (A)
9,84 Helmer Jessen Domaine de la Terrasse Hobby 2016 Rondo-Regent-Leon Millot
9,00 Knud Pedersen, Søren og Børge Kongsted Lindegård Vin Hobby 2016 Cabernet Cortis
8,63 Jonna og Christian Jepsen Holm Vingård Hobby 2016 Rondo
8,26 Ove Mohr Anslet Vin Hobby 2016 Rondo

Vine tidligere end 2016

Bedømmelse Medlem Vingård Avlertype Vinbetegnelse og produktdata
12,4 Knud Pedersen, Søren og Børge Kongsted Lindegård Vin Hobby 2013 Rondo-Bolero-Regent
11,26 Jens Wichmann Domain Agerskov Hobby 2014 Rondo fadlageret

Vinskue 2017, indbydelse

Kære vinavlere i Syd- og Sønderjylland

Så er vi ved at nærme os et af årets højdepunkter for vinavlere, Vinskuet.

Vinskuet afholdes søndag den 5. november kl. 13.00  hos Lindegård Vin, Kolding Landevej 96, Taulov, 7000 Fredericia

Ved vinskuet deltager alle fremmødte i vinbedømmelsen. Man behøver ikke selv at tilmelde vin for at deltage i vinskuet, og for nye vinavlere er der erfaring at hente.

Vi vurderer tilmeldte vine i kategorier hvidvin, rosévin, rødvin, mousserende vin og sød dessertvin alle vine årgang 2016, men vi har også vine af tidligere årgang end 2016 i en særskilt kategori.

Til vinskuet skal I hver især medbringe et vinglas og kuglepen.

Tilmeldte vine til bedømmelse medbringes i 2 x 0,75 l. En af vore kyndige avlere vil informere om reglerne for vinbedømmelse, idet vi tilstræber at bruge FDV´s regelsæt og bedømmelsesskemaer.

Vinene vurderes i hver kategori, og der udpeges en vinder, som får årets diplom. Hvis der kun er en vin i en kategori, bliver vinen bedømt, men den bliver ikke kåret. Mens vi snakker vin og vindyrkning bliver resultaterne gjort op, og vi kan udråbe vindere i de forskellige kategorier af vin.

Vinåret 2016 var jo for mange et rigtig godt år både i mængde og kvalitet, selvom der også på nogen lokaliteter var sorter, der svigtede Men alt i alt et godt vinår, som vi også kunne se på FDV’s vinskue i august. Så vi kan alle se frem til et spændende skue.

Tilmelding til vinskue og tilmelding af vine til bedømmelse skal sendes til under-tegnede på tlf. 29824748 eller allerhelst på e-mail familienwichmann@gmail.com

Spørgsmål til vinskue, vintilmelding m.v. kan rettes til undertegnede.

Så tilmeld jer snarest, dog senest den 29. oktober.

Med venlig hilsen

Jens Wichmann

Vinskue 6. november 2016, referat

Søndag den 6. november 2016 afholdtes årets vinskue Bakkensbro Kultur og Aktivitetscenter i Ullerup med Henning Larsen som vært. Vi kunne i år konstatere, at vinåret 2015 havde været vanskeligt for mange af vore medlemmer. Andre havde fået en nogenlunde resultat. Men vinåret 2015 er ikke et år vi vil se tilbage på med stor glæde. Alligevel er det lykkedes vore avlere at komme med gode bud på 2015 vin, og det er rigtig flot.

Vi begyndte vinskuet kl. 13.00, og der var 18 deltagere i år, alle hobbyavlere med og uden vin. Vi smagte 18 forskellige danske vine fra vores region, 2 hvidvine, 3 rosévine, 6 rødvine fra 2015, 4 rødvine produceret før 2015, samt to hedvine.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vinene blev bedømt ud fra samme kriterier, som bruges ved landsskuet, men dommerne var alle de tilstedeværende, så der var et godt statistisk grundlag for bedømmelserne. Henning Larsen havde inden vi begyndte smagningen givet os en god introduktion til vinbedømmelse og til smageskemaets anvendelse.

Der blev kigget, duftet, smagt og noteret, og stemningen og snakken ved bordene var præget af både dyb koncentration og interesse, for det vi fik i glassene. De samlede resultater fremgår af resultatopgørelsen.

Medens resultaterne blev beregnet fik vi lejlighed til at udveksle gode ideer og erfaringer omkring vores forskellige oplevelse med arbejdet med dansk vin. Samtidig kunne vi gensmage de tilmeldte vine, og drøfte de forskellige elementer i vinenes produktion.

Fra udvalget skal der lyde en stor tak til alle deltagere og alle der bidrog med vin. En særlig tak til Henning for værtskabet. Det er en fornøjelse, at vi har så fine rammer om vores vinskue.

Jens Wichmann

Vinskue 6. november 2016, resultater

Hvidvin

Bedømmelse Medlem Vingård Avlertype Vinbetegnelse og produktdata
11,5 Knud Pedersen, Søren og Børge Kongsted Lindegård Vin Hobby 2015
10,14 Jens Wichmann Domaine Agerskov Hobby 2015 Solaris
8,00 Poul Rasmussen Hobby 2013 hvid, udenfor konkurrence

Rosévin

Bedømmelse Medlem Vingård Avlertype Vinbetegnelse og produktdata
11,92 Jonna og Christian Jepsen Holm Vingård Hobby 2015 rosé cuveé
11,00 Jonna og Christian Jepsen Holm Vingård Hobby 2015 rosé rondo
10,07 Knud Pedersen, Søren og Børge Kongsted Lindegård Vin Hobby 2015 rosé

Rødvin

Bedømmelse Medlem Vingård Avlertype Vinbetegnelse og produktdata
11,50 Anna og Mogens Kay Søvang Vin Hobby 2015 Rondo
11,07 Anna og Mogens Kay Søvang Vin Hobby 2015 Rondo
10,28 Jonna og Christian Jepsen Holm Vingård Hobby 2015 regent – 2
10,14 Jens Wichmann Domain Agerskov Hobby 2015 Regent-Rondo
9,85 Ove Mohr Anslet Vin Hobby 2015 Rondo
9,14 Jens Wichmann Domain Agerskov Hobby 2015 Rondo

Vine tidligere end 2015

Bedømmelse Medlem Vingård Avlertype Vinbetegnelse og produktdata
12,50 Iver Dall Domaine Nyballe Erhverv 2013 Rondo-Regent-Leon-Millot
12,00 Ove Mohr Anslet Vin Hobby 2014 Rondo
11,78 Knud Pedersen, Søren og Børge Kongsted Lindegård Vin Hobby 2013 Rondo-Bolero-Regent
11,14 Jan Lorenzen, Jørn Rørholm, Henning Larsen Fjelby Vingård Hobby 2013 All red, Pinotin-Bolero-Regent-Leon-Millot

Hedvin

Bedømmelse Medlem Vingård Avlertype Vinbetegnelse og produktdata
14,30 Jan Lorenzen, Jørn Rørholm, Henning Larsen Fjelby Vingård Hobby 2010 Port Syd 18%
13,07 Knud Pedersen, Søren og Børge Kongsted Lindegård Vin Hobby 2009 dessertvin 21%, Lucy Kühlmann

Vinskue 2016, indbydelse

Kære vinavlere i Syd- og Sønderjylland

Så er vi ved at nærme os et af årets højdepunkter for vinavlere, Vinskuet.

Vinskuet afholdes søndag den 6. november kl. 13.00  på Bakkensbro Kultur og Aktivitetscenter, Bakkensbro 12 Ullerup, 6400 Sønderborg

Ved vinskuet deltager alle fremmødte i vinbedømmelsen. Man behøver ikke selv at tilmelde vin for at deltage i vinskuet, og for nye vinavlere er der erfaring at hente.

Vi vurderer tilmeldte vine i kategorier hvidvin, rosévin, rødvin, mousserende vin og sød dessertvin alle vine årgang 2015, men vi har også vine af tidligere årgang end 2015 i en særskilt kategori.

Til vinskuet skal i hver især medbringe et vinglas og kuglepen.

Tilmeldte vine til bedømmelse medbringes i 2 x 0,75 l. En af vore kyndige avlere vil informere om reglerne for vinbedømmelse, idet vi tilstræber at bruge FDV´s regelsæt og bedømmelsesskemaer.

Vinene vurderes i hver kategori, og der udpeges en vinder, som får årets diplom. Hvis der kun er en vin i en kategori, bliver vinen bedømt, men den bliver ikke kåret. Mens vi snakker vin og vindyrkning bliver resultaterne gjort op, og vi kan udråbe vindere i de forskellige vinkategorier.

Vinåret 2015 bød jo på nogle udfordringer. Vi har i udvalget fået forskellige meldinger om resultatet af årets avl og kvalitet, men vi tror da at vi vil få mulighed for at smage og vurdere forskellige vine fra året 2015. Så vi kan alle se frem til et spændende skue.

Tilmelding til vinskue og tilmelding af vine til bedømmelse skal sendes til undertegnede på tlf. 29824748 eller e-mail familienwichmann@gmail.com

Spørgsmål til vinskue, vintilmelding m.v. kan rettes til undertegnede. Så tilmeld jer snarest, dog senest den 31. oktober.

Med venlig hilsen                            Jens Wichmann

FDV Lokalgruppe Syd- og Sønderjylland

Vinskue 1. november 2015, referat

Søndag den 1. november 2015 afholdtes årets vinskue hos Lindegård Vin med Børge Kongsted som vært. Vi kunne i år konstatere, at vinåret 2014 havde givet os gode muligheder for at arbejde med vin, og at vi med dagens tilmeldte vine ville få en spændende eftermiddag.

Vi begyndte vinskuet kl. 13.00, og der var 28 deltagere i år alle hobbyavlere med og uden vin. Vi smagte 22 forskellige danske vine fra vores region, 5 hvidvine, 3 rosévine, 11 rødvine fra 2014, samt 3 rødvine produceret før 2014.

Vinene blev bedømt ud fra samme kriterier, som bruges ved landsskuet, men dommerne var alle de tilstedeværende, så der var et godt statistisk grundlag for bedømmelserne. Henning Larsen havde inden vi begyndte smagningen givet os en god introduktion til vinbedømmelse og til smageskemaets anvendelse.

Der blev kigget, duftet, smagt og noteret, og stemningen og snakken ved bordene var præget af både dyb koncentration og glæde og begejstring. De samlede resultater fremgår af resultatopgørelsen.

Medens resultaterne blev beregnet fik vi lejlighed til at drøfte forskellige aktuelle emner, og der blev udvekslet gode ideer og erfaringer omkring vores forskellige oplevelse med arbejdet med dansk vin.

Fra udvalget skal der lyde en stor tak til alle deltagere og alle der bidrog med vin. En særlig tak til Børge Kongsted og Lindegårdfolkene for værtskabet. Det er ikke hver dag vi kan samles i så spændende og smukke lokaler.

I opslaget Billeder kan I se Sørens billeder fra vinskuet.

Jens Wichmann

resultater:

Hvidvin

Bedømmelse Medlem Vingård Avlertype Vinbetegnelse og produktdata
10,17 Jan Lorenzen, Jørn Rørholm, Henning Larsen Fjelby Vingård Hobby 2014, Solaris-Muscaris
9,82 Leo Holm Skelde Vingård Hobby 2014, Mersling-Johannitter-Zalas Perle
9,52 Niels Juul Hobby 2014 Solaris
9,00 Jan Lorenzen, Jørn Rørholm, Henning Larsen Fjelby Vingård Hobby 2014 Phønix m.fl.
8,26 Ena Pedersen, Brian Jensen, Torben Sørensen Klostervine Hobby 2014 Kentville

Rosévin

Bedømmelse Medlem Vingård Avlertype Vinbetegnelse og produktdata
11,13 Jan Lorenzen, Jørn Rørholm, Henning Larsen Fjelby Vingård Hobby 2014 Bronner-Leon Millot
10,69 Ena Pedersen, Brian Jensen, Torben Sørensen Klostervine Hobby 2014 Leon Millot-Kentville
7,21 Niels Juul Hobby 2014 Cabernet Cortis

Rødvin

Bedømmelse Medlem Vingård Avlertype Vinbetegnelse og produktdata
11,04 Anna og Mogens Kay Søvang Vin Hobby 2014 Rondo
11,04 Jonna og Christian Jepsen Holm Vingård Hobby 2014 Rondo
10,47 Ove Mohr Anslet Vin Hobby 2014 Rondo
10,39 Anna og Mogens Kay Søvang Vin Hobby 2014 Rondo-Solaris
10,39 Wilhelm Jonas Domain Jonas Hobby 2014 Rondo
10,30 Niels Juul Hobby 2014 Rondo
10,21 Peter Wind Win de Rue Hobby 2014 rød
9,73 Knud Pedersen, Søren og Børge Kongsted Lindegård Hobby 2014 Rondo-Regent-Castel
9,30 Jens Wichmann Domain Agerskov Hobby 2014 Rondo
9,17 Helmer Jessen Domain Terrasse Hobby 2014 Rondo-Regent-Leon Millot
8,63 Jonna og Christian Jepsen Holm Vingård Hobby 2014 Leon Millot-Rondo

Vine tidligere end 2014

Bedømmelse Medlem Vingård Avlertype Vinbetegnelse og produktdata
11,04 Ove Mohr Anslet Vin Hobby 2013 Rondo
10,69 Henning Larsen Domaine South Hobby 2008 Regent-Rondo m.fl.
10,52 Knud Pedersen, Søren og Børge Kongsted Lindegård Vin Hobby 2010 Rondo

Vinskue 2015, indbydelse

Kære vinavlere i Syd- og Sønderjylland

Så er vi ved at nærme os et af årets højdepunkter for vinavlere, Vinskuet.

Vinskuet afholdes søndag den 1. november kl. 13.00  hos Lindegård Vin, Kolding Landevej 96, Taulov, 7000 Fredericia

Ved vinskuet deltager alle fremmødte i vinbedømmelsen. Man behøver ikke selv at tilmelde vin for at deltage i vinskuet, og for nye vinavlere er der erfaring at hente.

Vi vurderer tilmeldte vine i kategorier hvidvin, rosévin, rødvin, mousserende vin og sød dessertvin alle vine årgang 2014, men vi har også vine af tidligere årgang end 2014 i en særskilt kategori.

Til vinskuet skal I hver især medbringe et vinglas og kuglepen.

Tilmeldte vine til bedømmelse medbringes i 2 x 0,75 l. En af vore kyndige avlere vil informere om reglerne for vinbedømmelse, idet vi tilstræber at bruge FDV´s regelsæt og bedømmelsesskemaer.

Vinene vurderes i hver kategori, og der udpeges en vinder, som får årets diplom. Hvis der kun er en vin i en kategori, bliver vinen bedømt, men den bliver ikke kåret. Mens vi snakker vin og vindyrkning bliver resultaterne gjort op, og vi kan udråbe vindere i de forskellige vintyper.

Vinåret 2014 bød jo på en fornuftig høst, ja for nogle vinavlere en rigtig god høst, det være sig både i mængde og kvalitet. Så vi kan alle se frem til et spændende skue.

Tilmelding til vinskue og tilmelding af vine til bedømmelse skal sendes til undertegnede på tlf. 74 83 36 12 eller e-mail familienwichmann@gmail.com

Spørgsmål til vinskue, vintilmelding m.v. kan rettes til undertegnede.

Så tilmeld jer snarest, dog senest den 25. oktober.

Med venlig hilsen

Jens Wichmann

Vinskue 2. november 2014, referat

01.jpg

I kan finde flere billeder under fanen “billeder”.

Søndag den 2. november 2014 afholdtes årets vinskue på Bakkensbro Kultur og Aktivitetscenter i Ullerup med Henning Larsen som vært. Vi kunne i år konstatere, at vinåret 2013 havde givet os lidt bedre muligheder end året før, og at vi med dagens tilmeldte vine ville få en spændende eftermiddag.
Vi begyndte vinskuet kl. 13.00, og der var 23 deltagere i år alle hobbyavlere med og uden vin. Vi smagte 19 forskellige danske vine fra vores region, 4 hvidvine, 1 rosévin, 10 rødvine fra 2013, samt 4 rødvine produceret før 2013.
Vinene blev bedømt ud fra samme kriterier, som bruges ved landsskuet, men dommerne var alle de tilstedeværende, så der var et godt statistisk grundlag for bedømmelserne. Henning Larsen havde inden vi begyndte smagningen givet os en gennemgang i vinbedømmelse og skemaets anvendelse.
Der blev kigget, duftet, smagt og noteret, og stemningen og snakken ved bordene var præget af både dyb koncentration og glæde og begejstring. De samlede resultater fremgår af resultatopgørelsen.
Medens resultaterne blev beregnet fik vi lejlighed til at drøfte forskellige aktuelle emner, og der blev udvekslet erfaringer omkring vores forskellige oplevelse med arbejdet med vin.
Fra udvalget skal der lyde en stor tak til alle deltagere og alle der bidrog med vin.

Jens Wichmann

Resultater

Hvidvin

Bedømmelse Medlem Vingård Avlertype Vinbetegnelse og produktdata
12,40 Knud Pedersen, Søren og Børge Kongsted Lindegård Hobby Hvidvin 2013
10,30 Niels Juul Hobby Hvidvin 2013
9,70 Jan Lorenzen, Jørn Rørholm, Henning Larsen Fjelby Vingård Hobby Pouri Noble Hvidvin 2013
8,15 Helmer Jessen Hobby Domain Terrasse Hvidvin 2013

Rosévin

Bedømmelse Medlem Vingård Avlertype Vinbetegnelse og produktdata
9,70 Niels Juul Hobby Rosé 2013

 Rødvin

Bedømmelse Medlem Vingård Avlertype Vinbetegnelse og produktdata
12,35 Ove Mohr Anslet Hobby 2013 Rødvin nr. 1
12,25 Anna og Mogens Kay Søvang Hobby Rondo 2013
11,25 Jens Wichmann Domain Agerskov Hobby Rondo 2013
11,15 Knud Pedersen, Søren og Børge Kongsted Lindegård Hobby Rødvin 2013
11,10 Jan Lorenzen, Jørn Rørholm, Henning Larsen Fjelby Hobby Rondo 2013
10,95 Helmer Jessen Hobby Domain Terrasse
10,10 Jonna og Christian Jepsen Holm Vingård Hobby Regent 2013
8,95 Wilhelm Jonas Domain Jonas Hobby Rondo 2013
9,25 Ove Mohr Anslet Hobby 2013 Rødvin nr. 2
7,75 Poul Rasmussen Løjt Hobby Rødvin 2013

 Vine tidligere end 2013

Bedømmelse Medlem Vingård Avlertype Vinbetegnelse og produktdata
13,15 Anna og Mogens Kay Søvang Hobby Søvang 2011 rødvin
13,10 Jonna og Christian Jepsen Holm Vingård Hobby Rondo 2011 rødvin
12,70 Wilhelm Jonas Domain Jonas Hobby Rondo 2011 rødvin
12,15 Jan Lorenzen, Jørn Rørholm, Henning Larsen Fjelby Vingård Hobby 2011 All red rødvin

Vinskue 2014, indbydelse

Kære vinavlere i Syd- og Sønderjylland

Så er vi ved at nærme os et af årets højdepunkter for vinavlere, Vinskuet.

Vinskuet afholdes søndag den 2. november kl. 13.00  på Bakkensbro Kultur og Aktivitetscenter, Bakkensbro 12 Ullerup, 6400 Sønderborg

Ved vinskuet deltager alle fremmødte i vinbedømmelsen. Man behøver ikke selv at tilmelde vin for at deltage i vinskuet, og for nye vinavlere er der erfaring at hente.

Vi vurderer tilmeldte vine i kategorier hvidvin, rosévin, rødvin, mousserende vin ogsød dessertvin alle vine årgang 2013, men vi har også vine af tidligere årgang end 2013 i en særskilt kategori.

Til vinskuet skal i hver især medbringe et vinglas og kuglepen.

Tilmeldte vine til bedømmelse medbringes i 2 x 0,75 l. En af vore kyndige avlere vil informere om reglerne for vinbedømmelse, idet vi tilstræber at bruge FDV´s regelsæt og bedømmelsesskemaer.

Vinene vurderes i hver kategori, og der udpeges en vinder, som får årets diplom. Hvis der kun er en vin i en kategori, bliver vinen bedømt, men den bliver ikke kåret. Mens vi snakker vin og vindyrkning bliver resultaterne gjort op, og vi kan udråbe vindere i de forskellige vintyper.

Vinåret 2013 bød jo på nogle udfordringer, da vi havde sent forår og dermed en kort vækstsæson på nogen lokaliteter, men der var også vinavlere, som fik en rigtig god høst. Så vi kan alle se frem til et spændende skue.

Tilmelding til vinskue og tilmelding af vine til bedømmelse skal sendes til undertegnede på tlf. 74 83 36 12 eller e-mail familienwichmann@gmail.com

Spørgsmål til vinskue, vintilmelding m.v. kan rettes til undertegnede. Så tilmeld jer snarest, dog senest den 25. oktober.

Vinskue 2013, referat og resultater

Søndag den 3. november 2013 afholdtes årets vinskue hos Lindegård Vin med Børge, Knud, Jytte og Søren som værter. Vi samledes under hvælvingerne i Børges hyggelige ”kælder”. Vi måtte indledningsvis notere os, at vinåret 2012 havde budt på store udfordringer, og at vi derfor med glæde og stolthed alligevel kan gennemføre et vinskue med mange deltagere og spændende tilmeldte vine.

Vi begyndte vinskuet kl. 13.00, og der var 20 deltagere, 5 personer fra 2 erhvervsavlere, 15 hobbyavlere med og uden vin. Vi smagte 13 forskellige danske vine fra vores region, 3 mousserende vine, 2 hvidvine, 1 rosévin, 3 rødvine og 2 søde vine/dessertvine. Derudover havde vi i år 2 vine ældre end 2012.

Vinene blev bedømt ud fra samme kriterier, som bruges ved landsskuet, men dommerne var alle de tilstedeværende, så der var et godt statistisk grundlag for bedømmelserne. Søren Kongsted havde inden vi begyndte smagningen givet os en gennemgang i vinbedømmelse og skemaets anvendelse.

Der blev kigget, duftet, smagt og noteret, og stemningen og snakken ved bordene var præget af både dyb koncentration og glæde og begejstring. De samlede resultater fremgår af resultatopgørelsen. En vin der vakte særlig begejstring var den søde vin Damen 2012 fra Modavi.

Medens resultaterne blev beregnet bød ”Lindegårdfolkene” på dejligt kaffebord, og der blev over bordet snakket og udvekslet erfaringer omkring vin i alle facetter.

Fra udvalget skal der lyde en stor tak til alle deltagere og alle der bidrog med vin.

Jens Wichmann

Resultater

Mousserende

Bedømmelse Medlem Vingård Avlertype Vinbetegnelse og produktdata
12,18 Knud Pedersen, Søren og Børge Kongsted Lindegård Vin Hobby Mousserende rosé
11,18 Svend Aage Hansen Årø Vingård Erhverv Mousserende hvid
10,93 Jens Wichmann Domaine Agerskov Hobby Mousserende rosé

Hvidvin

Bedømmelse Medlem Vingård Avlertype Vinbetegnelse og produktdata
13,87 Svend Aage Hansen Årø Vingård Erhverv Hvidvin 2012
12,75 Jan Lorenzen, Jørn Rørholm Fjelby Vingård Hobby Hvidvin 2012 Solaris

Rosévin

Bedømmelse Medlem Vingård Avlertype Vinbetegnelse og produktdata
13,00 Svend Aage Hansen Årø Vingård Erhverv Rosé 2012

Rødvin

Bedømmelse Medlem Vingård Avlertype Vinbetegnelse og produktdata
13,81 Svend Aage Hansen Årø Vingård Erhverv Rondo 2012 fadlageret
13,00 Jonna og Christian Jepsen, Annemarie og Ib Jensen Holm Vingård Hobby Rondo 2012
11,06 Lillian og Kim Madsen Modavi Erhverv Trekanten 2012 Rondo

Vine ældre end 2012

Bedømmelse Medlem Vingård Avlertype Vinbetegnelse og produktdata
14,18 Ove Mohr Hobby Rødvin 2010
10,37 Kurt Kærgaard Hobby Rondo 2009

Dessertvin/sød vin

Bedømmelse Medlem Vingård Avlertype Vinbetegnelse og produktdata
17,06 Lillian og Kim Madsen Modavi Erhverv Damen 2012
13,68 Lillian og Kim Madsen Modavi Erhverv Herren 2012

Vinskue 2013, indbydelse

Kære vinavlere i Syd- og Sønderjylland

Så er vi ved at nærme os et af årets højdepunkter for vinavlere, Vinskuet.

Vinskuet afholdes søndag den 3. november kl. 13.00  hos Lindegård Vin, Kolding Landevej 96, Taulov, 7000 Fredericia

Ved vinskuet kan alle fremmødte deltage i vinbedømmelsen. Man behøver ikke selv at tilmelde vin for at deltage i vinskuet, og for nye vinavlere er der erfaring at hente.

Vi vurderer tilmeldte vine i kategorier hvidvin, rosévin, rødvin, mousserende vin oghedvin, alle vine årgang 2012, men vi har også vine af tidligere årgang end 2012 i en særskilt kategori.

Til vinskuet skal i hver især medbringe et vinglas og kuglepen.

Tilmeldte vine til bedømmelse medbringes i 2 x 0,75 l. En af vore kyndige avlere vil informere om reglerne for vinbedømmelse, idet vi tilstræber at bruge FDV´s regelsæt og bedømmelsesskemaer.

Vinene vurderes i hver kategori, og der udpeges en vinder, som får årets diplom. Hvis der kun er en vin i en kategori, bliver vinen bedømt, men den bliver ikke kåret. Mens vi snakker vin og vindyrkning bliver resultaterne gjort op, og vi kan udråbe vindere i de forskellige vintyper.

Vinåret 2012 bød jo på store udfordringer, så I skal endelig stille op til bedømmelse med jeres vine, der skulle være gode muligheder for en fin placering.

Tilmelding til vinskue og tilmelding af vine til bedømmelse skal sendes til undertegnede på tlf. 74 83 36 12 eller e-mail familienwichmann@gmail.com

Spørgsmål til arrangementet eller til vinskue, vintilmelding m.v. kan rettes til undertegnede. Så tilmeld jer snarest, dog senest den 26. oktober.

Vinskue 4. november 2012, referat og resultater

Søndag den 4. november 2012 afholdtes årets vinskue i Ullerup med Henning Larsen som vært på byens tidligere rådhus.

Vi begyndte vinskuet kl. 14.00, og der var 16 deltagere, 1 erhvervsvinavler og  15 hobbyvinavlere. Vi smagte 15 forskellige danske vine fra vores region, 3 hvidvine, 1 rosévin, 2 mousserende vine, 6 rødvine og 1 hedvin. Derudover havde vi i år 2 vine ældre end 2011.

Vinene blev bedømt ud fra samme kriterier, som bruges ved landsskuet, men dommerne var alle de tilstedeværende, så der var et godt statistisk grundlag for karaktererne. Henning Larsen havde inden vi begyndte smagningen givet os en grundig gennemgang i vinbedømmelse og skemaets anvendelse.

Der blev kigget, duftet, smagt og noteret, og stemningen og snakken ved bordene var præget af både dyb koncentration og glæde og begejstring. Vi brugte knap 2 timer til at smage de 15 vine, så vi sad ikke længe over hver vin.

De samlede resultater fremgår af resultatopgørelsen, men vinderne blev:

  • Hvidvin Solaris, samt Muscaris-Solaris begge fremstillet af Svend Aage Hansen fra Årø Vingård
  • Rødvin Leon Millot-Rondo fadlageret fremstillet af Svend Aage Hansen fra Årø Vingård
  • Rødvin ældre end 2011 Castel-Rondo-Leon Millot fremstillet af Jens Wichmann fra Domaine Agerskov

For mousserende vin, rosévin og hedvin udråbte vi ikke vindere, men vinene blev smagt og fik en bedømmelse.

Henning havde til lejligheden sørget for gode lokaliteter, borddækning og brød, som rammerne for skuet var fine. Poul Rasmussen styrede med sikker hånd vinenes rækkefølge og anonymitet. Efterfølgende var der mulighed for at bestille pizza og smage vinene en gang mere.

Med ønsket om gode vinoplevelser i årene, der kommer drog vi hjem opfyldt af god vin, god erfarings- udveksling og gode oplevelser fra dagens program.

Taktil alle deltagere og alle der bidrog med vin og arbejde.

Hvidvin

Bedømmelse Medlem Vingård Avlertype Vinbetegnelse og produktdata
10,8 Svend Aage Hansen Årø Vingård Erhverv Årø Solaris
 10,8 Svend Aage Hansen Årø Vingård Erhverv Årø Muscaris-Solaris
 10,4 Henning Larsen, Bjarne Rasmussen, Jørn Rørholm Fjelby Vingård Hobby All White Fjelby

Rosévin

Bedømmelse Medlem Vingård Avlertype Vinbetegnelse og produktdata
9,1 Niels Juul   Hobby Cabernet Cortis

Rødvin

Bedømmelse Medlem Vingård Avlertype Vinbetegnelse og produktdata
11,9 Svend Aage Hansen Årø Vingård Erhverv Leon Millot-Rondo fadlageret
11,0 Preben Jakobsen Kædeby Vin Hobby Rondo-Regent
10,5 Jens Wichmann Domaine Agerskov Hobby Castel-Rondo-Leon Millot m. egechips
10, 0 Iver Dall Domaine Nyballe Hobby Castel 2011
  9,9 Knud Pedersen, Søren og Børge Kongsted Lindegård Vin Hobby Rondo-Leon Millot-Regent-Lucy Kuhlmann
  9,5 Henning Larsen, Bjarne Rasmussen, Jørn Rørholm Fjelby Vingård Hobby Rondo-Cabernet Cortis

Vine ældre end 2011

Bedømmelse Medlem Vingård Avlertype Vinbetegnelse og produktdata
11,5 Jens Wichmann Domaine Agerskov Hobby Castel-Rondo-Leon Millot 2010
10,9 Iver Dall Domaine Nyballe Hobby Rondo-Castel-Regent 2010

Mousserende

Bedømmelse Medlem Vingård Avlertype Vinbetegnelse og produktdata
12,5 Svend Aage Hansen Årø Vingård Erhverv Rondo Mousserende Rød
Ikke bedømt Svend Aage Hansen Årø Vingård Erhverv Mousserende hvid

Hedvin

Bedømmelse Medlem Vingård Avlertype Vinbetegnelse og produktdata
13,1 Svend Aage Hansen Årø Vingård Erhverv Rondo-Regent-Acolon

Vinskue 2012, indbydelse

Så er vi ved at nærme os et af årets højdepunkter for vinavlere, Vinskuet.

Vinskuet afholdes søndag den 4. november kl. 14.00  Det tidligere rådhus, Avnbølvej 12, Ullerup, 6400 Sønderborg

Ved vinskuet kan alle fremmødte deltage i vinbedømmelsen. Man behøver ikke selv at tilmelde vin for at deltage i vinskuet, og for nye vinavlere er der erfaring at hente.

Vi vurderer tilmeldte vine i kategorier hvidvin, rosévin, rødvin, mousserende vin oghedvin, alle vine årgang 2011, men vi vil i år prøve at medtage vine fra tidligere årgang end 2011 i en særskilt kategori.

Til vinskuet skal i hver især medbringe et vinglas og kuglepen.

Tilmeldte vine til bedømmelse medbringes i 2 x 0,75 l. En af vore kyndige avlere vil informere om reglerne for vinbedømmelse, idet vi tilstræber at bruge FDV´s regelsæt og bedømmelsesskemaer.

Vinene vurderes i hver kategori, og der udpeges en vinder, som får årets diplom. Hvis der kun er en vin i en kategori, bliver vinen bedømt, men den bliver ikke præmieret.

Kl. 16.00 er der mulighed for at købe pizza til en pris af ca. 55 kr. Bestilling foretages ved starten af vinskuet. Medens vi snakker vin og nogen spiser pizza bliver resultaterne gjort op, og vi kan udråbe vindere i de forskellige vintyper.

Tilmelding til vinskue og tilmelding af vine til bedømmelse skal sendes til undertegnede på tlf. 74 83 36 12 eller e-mail familienwichmann@gmail.com

Spørgsmål til arrangementet eller til vinskue, vintilmelding m.v. kan rettes til undertegnede. Så tilmeld jer snarest, dog senest den 29. oktober.

Vinskue 6. november 2011, referat og resultater

Søndag den 6. november 2011 var en mærkedag for vinavlerne i Syd- og Sønderjylland. Vi kunne markere 10-året for oprettelse af Lokalgruppe Syd- og Sønderjylland under Foreningen af Danske Vinavlere.

Dagen blev markeret med vores årlige vinskue og en festmiddag, men grundet 10-året var hele arrangementet henlagt til Agerskov Kro.

Vi begyndte kl. 11.00 med vinskuet. Der var 39 tilmeldte, heriblandt indbudte ”vineksperter”, én erhvervsvinavler og hobbyvinavlere. Vi smagte 25 forskellige danske vine fra vores region, 5 hvidvine, 4 rosévine, 1 mousserende vin, 14 rødvine og 1 hedvin.

Vinene blev bedømt ud fra samme kriterier, som bruges ved landsskuet, men dommerne var alle de tilstedeværende, så der var et stort statistisk grundlag for karaktererne. Henning Larsen havde inden vi begyndte smagningen givet os en grundig gennemgang i vinbedømmelse og skemaets anvendelse.

Der blev kigget, duftet, smagt og noteret, og stemningen og snakken ved bordene var præget af både dyb koncentration og glæde og begejstring. Vi havde ca. 2½ time til at smage de 25 vine, så vi sad ikke længe over hver vin.

De samlede resultater fremgår af resultatopgørelsen, men vinderne blev:

  • Hvidvin Solaris fremstillet af Svend Aage Hansen fra Årø Vingård
  • Rosévin Regent fremstillet af Svend Aage Hansen fra Årø Vingård
  • Rødvin Rondo – Leon Millot fremstillet af Iver Dall fra Domaine Nyballe

For mousserende vin og hedvin udråbte vi ikke vindere, men vinene blev smagt og fik en bedømmelse.

Efter vinskuet fortsatte jubilæet med en festmiddag, hvor kromand Peter Otte havde lavet et lækker 3 rettes menu, som passede godt til vore danske vine. Ved middagen fortsatte den gode stemning, og i ord og taler mindedes vi de første 10 år med vinavl i vores landsdel.  

Med ønsket om gode vinoplevelser i årene der kommer drog vi hjem opfyldt af god mad, god vin og gode oplevelser fra dagens program.

Tak til alle deltagere og alle der bidrog med vin og arbejde.

Jens Wichmann

Hvidvin

Bedømmelse Medlem Vingård Avlertype Vinbetegnelse og produktdata
10,07 Svend Aage Hansen Årø Vingård Erhverv Årø Solaris
 9,91 Svend Aage Hansen Årø Vingård Erhverv Årø Zalas Perle
 9,23 Svend Aage Hansen Årø Vingård Erhverv Årø Madelaine Angevine
 5,69 Helmer Jessen Domaine de la Terrasse Hobby hvidvin
 3,52 Niels Juul   Hobby Solaris

Rosévin

Bedømmelse Medlem Vingård Avlertype Vinbetegnelse og produktdata
11,08 Svend Aage Hansen Årø Vingård Erhverv Årø Rosé Regent
10,67 Henning Larsen   Hobby All Rosé, Leon Millot og 5 andre
  8,45 Knud Pedersen, Søren og Børge Kongsted Lindegård Vin Hobby Lindegård Rosé Rondo
  8,32 Knud Pedersen, Søren og Børge Kongsted Lindegård Vin Hobby Lindegård Rosé Regent

Mousserende

Bedømmelse Medlem Vingård Avlertype Vinbetegnelse og produktdata
11,10 Svend Aage Hansen Årø Vingård Erhverv Årø Mousserende Rød

Hedvin

Bedømmelse Medlem Vingård Avlertype Vinbetegnelse og produktdata
11,14 Knud Pedersen, Søren og Børge Kongsted Lindegård Vin Hobby Leon Millot, Lucy Kuhlmann

Rødvin

Bedømmelse Medlem Vingård Avlertype Vinbetegnelse og produktdata
11,43 Iver Dall Domaine Nyballe Hobby Rondo – Leon Millot
11,20 Jens Wichmann Domaine Agerskov Hobby Rondo fadlageret
10,80 Jens Wichmann Domaine Agerskov Hobby Regent 50%, Rondo 50% fadl.
10,70 Henning Larsen   Hobby All red, Dansk Clairet på 12 forskellige druer
10,22 Niels Juul   Hobby Rondo
  9,73 Jens Wichmann Domaine Agerskov Hobby Rondo 70%, Reberger 30%
  9,12 Jens Wichmann Domaine Agerskov Hobby Rondo 55%, Cabernet Cortis 25%, Castel 20%
  8,33 Knud Pedersen, Søren og Børge Kongsted Lindegård Vin Hobby Rondo
  8,09 Iver Dall Domaine Nyballe Hobby Regent
  7,45 Iver Dall Domaine Nyballe Hobby Leon Millot
  7,41 Helmer Jessen Domaine de la Terrasse Hobby Cuvée Tradition, Rondo
  5,77 Poul Rasmussen Løjt Bjergholdt Hobby rødvin
  4,91 Svend Aage Hansen Årø Vingård Erhverv Rondo 50%,Acolon 25%, Leon Millot 25%
  4,20 Svend Aage Hansen Årø Vingård Erhverv Leon Millot 60%, Rondo fadlageret40%

Vinskue 2011 Indbydelse

Kære vinavlere i Syd- og Sønderjylland

Vinavlernes FDV-Lokalgruppe i Syd-og Sønderjylland kan i år markere 10 års jubilæum for  oprettelsen.

Det vil vi gerne markere på festlig vis, og vores årlige vinskue søndag d.6. november afholdes derfor på Agerskov Kro.

Selve vinskuet med bedømmelse af vine fra årgang 2010 foregår fra kl.11.00  til ca.13.00.  Prisen for deltagelse er 100 kroner pr. deltager. I den pris indgår opdækning, brød og ”proppenge” for al den vin, vi vil medbringe til vinskue og efterfølgende festmiddag. – Man behøver ikke selv at tilmelde vin for at deltage i vinskue.

Ved vinskuet kan alle fremmødte deltage i vinbedømmelsen. Vi vurderer tilmeldte vine i kategorier hvidvin, rosévin, rødvin, mousserende vin og dessertvin. Tilmeldte vine til bedømmelse medbringes i 2 x 0,75l. En af vore kyndige avlere vil informere om reglerne for vinbedømmelse, idet vi bruger FDV´s regelsæt og bedømmelsesskemaer.

Efter Vinskuet afholdes der ca. kl. 13.00 en festmiddag, hvor der serveres en 3 retters menu til en pris af 280 kroner pr. kuvert. Der vil blive serveret en række danske vine til maden, dels vine fra vinskuet, dels vine som medlemmer medbringer, og som også kan være af ældre årgang end 2010.

Til det samlede arrangement arbejder Poul Rasmussen med at invitere nogle æresgæster med særlig interesse for og indsigt i vin.

Tilmelding til vinskue og festmiddag kan sendes til undertegnede på tlf. 74 83 36 12 eller e-mail familienwichmann@gmail.com

Tilmelding af vin til vinskue til samme tlf. eller e-mail. Man skal påregne at medbringe 2 x 0,75 af de vine man tilmelder skuet, da alle skuets deltagere skal have mulighed for at smage en vin.

Spørgsmål til arrangementet eller til vinskue, vintilmelding m.v. kan rettes til Jens Wichmann på ovenstående tlf. eller e-mail, eller til Poul Rasmussen på e-mail poul.lojt@gmail.com

Så tilmeld jer snarest dog senest den 23. oktober.

Med venlig hilsen

Jens Wichmann