Om Vinavlsyd

Hvem/hvad er Lokalgruppe Syd- og Sønderjylland?

Vi er FDV´s, Foreningen af Danske Vinavlere, medlemmer bosiddende i Trekantområdet og Sønderjylland.

Det koster ikke kontingent at deltage i Lokalgruppens møder og aktiviteter, idet man jo betaler kontingent som medlem af FDV. Man kan godt deltage nogle gange i Lokalgruppens møder og aktiviteter, inden man beslutter eventuelt medlemskab af FDV.

Hvad foregår der i Lokalgruppe Syd- og Sønderjylland?

Vi har fast i vores årsplan 3 aktiviteter:

Forårsmøde/kursus, afholdes normalt i april. Her har vi en søndag eftermiddag, hvor vi beskæftiger os med et aktuelt emne indenfor vinavl. Der er også altid lejlighed til at snakke med andre vinavlere, erfaringsudveksle, stille spørgsmål og smage på vin medbragt af medlemmerne.

Sommerudflugt, afholdes normalt i juni. Her tager vi ud og besøger en vingård, hvor vi kan lære nyt om vinavl og smage spændende danske vine. Vi har ofte besøgt erhvervsavlere både i og udenfor vores nærområde.

Vinskue, afholdes første søndag i november. Her kommer medlemmerne med deres vin, og via blindsmagning efter FDV´s regelsæt vurderes vinene, og vi udpeger en syd- sønderjysk vinder i de forskellige kategorier.

Derudover afholder vi kurser efter behov i lokalt eller i  FDV regi.

Vi har oprettet en mentorordning, så medlemmerne kan henvende sig til en vinavler og få råd, vejledning og hjælp til deres vinprojekter. Se kontaktpersoner nedenfor.

Kontakt til Lokalgruppen

Arbejdet i Lokalgruppe Syd- og Sønderjylland tilrettelægges af “udvalget” og ledes af “formanden”. Disse personer er udpeget på medlemsmøder.

Udvalget er som følger:

Jens Wichmann, formand, mentor i midt og sydøstlige Sønderjylland, familienwichmann@gmail.com

Søren Kongsted, mentor i Trekantområdet,   skongsted@live.dk

Jan Lorenzen, mentor på Als og i Alsundområdet,  jan070874@gmail.com

Brian Dam, webmaster, brian@swapfile.dk

Historik

Poul Rasmussen og Hans Jørn Søberg begge Aabenraa, indbød på opfordring af Jens Madsen, Kokær, medlemmer af FDV i Syd-og Sønderjylland til møde for at danne en lokalforening af vinavlere syd for Kongeåen. Dette skete den 28-10-2001 hos Poul Rasmussen. Omkring 17 mødte op. Det første udvalg blev : Mogens Worm, Sønderborg, Ove Mohr, Haderslev, Anker Carlsson, Rødekro og som koordinator Poul Rasmussen, Aabenraa. Mogens er siden trådt ud og Jens Wichmann, Agerskov trådt ind i stedet. Formålet blev flere ting : mødes med andre, udveksle erfaringer, bytte stiklinger, fælles indkøb af diverse ting, det sociale samvær, ikke kommercielt foretagende, rejser til udlandet, m.m.

Den 10-07-2004 kunne Poul fortælle alle medlemmer at vores hjemmeside nu var klar. En stor ting for os der har arbejdet med det.  Vores første hjemmeside blev lavet ganske gratis af Ankers søn Frederik, og fik navnet www.vinavlsyd.dk . Vi var glade og stolte af vores side, især billedsiden som vi har brugt mere og mere som illustrationer til forskellige aktiviteter. Anker Carlsson skrev sin månedlige dagbog i 2005. I 2006 skrev vinjournalist Henning Larsen fra Sønderborg, som  på det tidspunkt var nystartet vinavler. I slutningen af 2006 trådte Søren Kongsted ind i webredaktionen i stedet for Anker. Endvidere trådte Søren også ind i Lokalgruppens udvalg i august 2007. Henning Larsen har også i en periode været medlem af udvalget. I 2007 skrev Søren hver måned sit indlæg om “Årets gang som hobbyvinavler”. I 2008 har Søren og Poul et nyt projekt: “Portræt af en vinavler”. Emnet udvides til også at omhandle erhversdrivende og vil fortsætte også i 2009.

Den 31-10-2010 trådte Poul Rasmussen tilbage som Lokalgruppens formand. Jens Wichmann Agerskov blev valgt som ny formand. Sidenhen er udvalget udvidet med Jens- Ole Wortmann og Brian Dam. Vi er i dag 6 medlemmer i udvalget.

I efteråret 2015 trådte Poul Rasmussen og Ove Mohr ud af udvalget. Som nyt udvalgsmedlem indtrådte Jan Lorenzen. Vi er således 4 medlemmer i udvalget.