Nyhedsbrev februar 2015

Kære vinavlere

Enkelte nyheder til jer i denne lidt, stille tid af vinåret.

Nogen vinavlere arbejder lige nu frem mod flaskning af hvid- og rosévine. Det kan også være tid for at sætte mousserende vin til andengæring. Lidt grovbeskæring i vinmarken er måske lige om hjørnet. Så en stille tid, men alligevel en tid med lidt småopgaver for vinavlere.

Der har d. 24. januar været landsmøde for repræsentanter for ERFA- og Lokalgrupper. Der var traditionen tro en god erfaringsudveksling omkring arbejdet i lokalgrupperne, de lokale aktiviteter og arrangementer. – Hovedemnet på mødet var en drøftelse af FDV´s struktur. Hvordan skal foreningen i fremtiden fungere med ERFA- og lokalgrupper, hvordan skal landet være inddelt i lokalgrupper, hvordan kan man fra landsledelsen styrke arbejdet i ERFA- og lokalgrupper? Der var ikke på mødet nogle færdige svar, men emnet vil fortsat blive bearbejdet, der skal sidenhen træffes beslutninger. Måske forelægges sagen på generalforsamlingen i april. Lokalgruppe Syd- og Sønderjylland var repræsenteret ved Poul Rasmussen.

Jeg vil gerne henlede jeres opmærksomhed på Vinavlsyd faneblad Årets gang, hvor Søren Kongsted har skrevet indlæg om februar. Læs det og få ideer og inspiration.

Endelig vil jeg minde om Forårsmøde 2015 søndag d. 12. april kl. 13.00 på Agerskov Skole. Emnet bliver markarbejdet, vinter- og sommerbeskæring, gødskning, sprøjtning, årets arbejde i vinmarken. Indbydelse følger i begyndelsen af marts, men reserver datoen.

Med venlig hilsen

Jens Wichmann