Alle indlæg af jens wichmann

Nyhedsbrev november 2017

Kære vinavlere

Så er vi på vej ind i den lidt mere stille tid for vinavlere. I hvert fald er markarbejdet i almindelighed slut. Vinplanterne er ved at afmodne og kaste de sidste blade.

Der er jo fortsat noget at gøre i vineri og kælder. Læs lidt om dette arbejde i Søren indlæg under Årets gang for oktober og november.

Vinåret 2017 har jo givet anledning til mange bekymringer. Måske er der flere der overvejer at arbejde med Mousserende Vin. I skal være opmærksomme på kursus i Vejle d. 14. januar, hvor Søren Kongsted vil undervise. Så lav blot jeres basisvin, rådfør jer evt. med Søren, og tilmeld jer kursus. Så hele opslaget på bagsiden af Vinpressen nr. 5.

Vinskuet blev jo afviklet d. 5. november med god opbakning og 20 tilmeldte vine. Læs referat og resultater under opslag Arrangementer, Vinskuer. Se også lidt billeder under opslag Billeder.

Lige nu er vi i gang med at se på næste års program. Vi melder ud inden jul, så I kan få sat kryds i kalenderen for 2018.

De bedste vinhilsener

Jens Wichmann

Nyhedsbrev september 2017

Kære vinavlere

Så er vi kommet ind i efteråret, og vejret er desværre for vinavlere noget drilagtigt. Efter en sommer til den kølige side og med lidt rigelig nedbør, er september startet lidt i samme stil. Og vi trænger sådan til lidt sol og varme, så de druer vi har,  kan modne ordentligt.

I skal endelig læse Sørens indlæg på Årets gang, September.

Jeg vil minde om, at det er på lørdag d. 16. september, at der holdes Dansk Vindag med åbent hus på mange vingårde. I kan finde alle besøgsmuligheder og deltaljer på FDV’s hjemmeside, men jeg vil da nævne 3 i vores område, Skærsøgaard Vin, Dons v. Kolding, Frøkær Vingaard v. Vamdrup, samt Modavi – Vingården Lindely Sdr. Vilstrup v. Kolding. Åbningstiden er typisk om eftermiddagen. Der kan være andre der holder åbent hus, som jeg ikke har kendskab til, så se evt. i den lokale presse.

Næste aktivitet i Lokalgruppe Syd og Sønderjylland er det lokale vinskue søndag d. 5. november. Indbydelsen udsendes i begyndelsen af oktober.

De bedste vin- og høsthilsener

Jens Wichmann

Nyhedsbrev juni 2017

Kære vinavlere

Så blev det den 20. juni, og vi har de seneste dage fået rigtig sommer. Efter ikke rigtig at kunne se blomstring i søndags hos Modavi, fik jeg i går en melding fra Helmer i Vejen, at nu havde han blomstring i Leon Millot. Og i formiddag kunne jeg i Erritsø se blomstring i Rondo. Så nu sker det.

Vi havde sommerudflugt til Modavi vin søndag d. 18. juni. I kan finde referat under Arrangementer – Sommerudflugter. Kig også under billeder og se lidt indtryk fra Modavi.

Husk at følge med i årets gang på hjemmesiden. Omkring 1. juli har Søren helt sikkert nyt at fortælle fra vinmarken.

Foreningsmæssigt har jeg ladet mig fortælle, at frugtavlerne har sagt ja til at gå ind i den fælles vinforening, Foreningen Dansk Vin. Følg med på FDV´s hjemmeside.

Sommerlige hilsner

Jens Wichmann

Nyhedsbrev maj 2017

Kære vinavlere

Så er vi midt i maj måned og indenfor de sidste dage er der rigtig ved at ske noget i vinmarken. Hos mig i Erritsø ser jeg grønne skud på Solaris og Rondo, Orion og Regent er ikke helt så langt fremme. Men med dagtemperatur i nærheden af 20 gr. og nat ikke under 10 gr., ja så ser det vist godt nok ud.

Under opslag Arrangementer, Sommerudflugter finder i indbydelse til dette års udflugt. Den går i år til Modavi Vin mellem Fredericia og Kolding, og det foregår søndag den 18. juni. Vi skal besøge en vingård i voldsom vækst, så jeg tør godt love jer en spændende dag.

Under opslag Årets gang har Søren for maj måned gode råd til arbejdet netop nu.

Hvis I har været på FDV´s  hjemmeside vil I se en omtale af FDV´s Generalforsamling. Her blev det besluttet, at vi skal arbejde på en sammenlægning af de tre vinforeninger i Danmark, FDV, Danske Vingårde og Frugtvinavlerne. Der er mange indikationer på, at det vil lykkes, så det er en spændende tid vi i vores forening går i møde.

De bedste vinhilsener

Jens Wichmann

Nyhedsbrev april 2017

Kære vinavlere

Så er vi efter påske. Vi er vist færdige med vinterbeskæring. Mange går nok og ser lidt efter deres vin, samtidig med at de følger med i vejrudsigterne. Vi har jo indtil nu haft et koldt forår, selvom vi også har haft rigtig gode dage. Men lidt mere vedvarende, stigende temperaturer er på vores ønskeseddel.

I vineriet er de hvide vine og rosévinene måske kommet på flaske. Vi ser jo alle frem til en spændende vinårgang 2016, jeg tænker vist også frem mod vinskuet i november.

FDV har nu endelig sat den nye hjemmeside igang. I må endelig gå ind og se på den. Det ser godt ud. Vær opmærksom på, at I har et særligt medlems-login ligesom på den gamle side. Hvis I skal booke skal I logge ind af to gange.

På lørdag har vi så generalforsamling i FDV. En af de store sager på dagsordenen er beslutning om sammenslutning af de tre danske vinavlerforeninger, frugtvinavlerne, erhvervsvinavlerne  Danske Vingårde og FDV. I kan i Vinpressen og på FDV´s hjemmeside læse mere om dette emne.

Godt forår i vinmark og kælder

Jens Wichmann

Nyhedsbrev marts 2017

Kære vinavlere

Så er vi godt begyndt på foråret, I er nok langt, måske færdige med vinter-beskæringen. Der er ikke så meget fart på væksten endnu, men det har jo også indtil nu stadig været meget koldt om natten og langt op af formiddagene. Men nu skulle det lidt mildere vejr måske være på vej.

Vi har netop haft forårsmøde med ikke mindre end 28 deltagere. Se referat fra mødet under opslag Arrangementer Møder. Se også lidt billeder under opslag Billeder.

Inden længe skal I huske at læse sidste nyt fra Søren under Årets gang.

De bedste vinhilsener og ønsker for et skønt forår

Jens Wichmann

Nyhedsbrev februar 2017

Kære vinavlere

Så nærmer vi os foråret, og dermed årets første arrangement i Lokalgruppen. Vi holder forårsmøde søndag d. 26. marts hos Tina og Bent Christensen. – Vi skal høre om deres vinprojekt, Sven Aage Hansen vil fortælle om et vinprojekt i Tanzania, Søren Kongsted vil sige lidt om sorter netop nu, og der vil naturligvis være god lejlighed til at snakke vin og erfarings-udveksle. Se hele indbydelsen på hjemmesiden under opslag Møder.

Husk at følge med under Årets gang. Her skriver Søren løbende lidt om, hvad der forgår netop nu. Selvom det er den stille tid for vinavlere, er der alligevel noget at gøre og planlægge. Så se de gode råd.

Jeg vil også nævne FDV’s vinterseminar 19. marts. Se Vinpressen desangående. Det holdes i år hos Modavi, men der får I også lejlighed til at komme på sommerudflugten.

Men, husk tilmelding til forårsmødet og få en spændende søndag eftermiddag.

Med venlig hilsen

Jens Wichmann

Nyhedsbrev januar 2017

Kære vinavlere

Hermed lidt nyt fra din Lokalgruppe.

Vi har i en periode af 6-8 uger haft forskellige problemer omkring vores hjemmeside. Alt er ikke helt på plads, men vi håber, at vi igen kan bringe nyt på hjemmesiden. Vores hjemmeside kyndige Brian har arbejdet med sagen. Sidder der ude i medlemsskaren en person, som kan lidt med hjemmesider og gerne i WordPress, så vil vi gerne have en sådan person lidt involveret i arbejdet med hjemmesiden. Send mig en mail på familienwichmann@gmail.com eller ring 29824748.

Ellers vil jeg minde om datoerne til kalenderen i 2017, forårsmøde 26/3, sommerudflugt 18/6 og vinskue 5/11. Indbydelser med tilmelding til de enkelte arrangementer kommer ca. en måned før.

FDV afholdt 21. januar årsmøde for alle Lokalgrupper. Herfra deltog Søren Kongsted (som jo også sidder i FDV´s bestyrelse) og undertegnede. På mødet drøftedes følgende emner:

  • Arbejdet med en regionsstruktur i FDV og et forsøg dermed på Fyn;
  • Ny hjemmeside for FDV, som har været undervejs længe, men nu snart skulle være på vej. Hold øje med denne;
  • Bedømmelseskriterier i fremtidige vinskuer. Hvis man finder den rigtige form skal de gælde fra vinskuet 2018. Ønsket er, at kunne bedømme smagen i dansk vin endnu bedre, vinenes karakteristika. Vær i øvrigt opmærksom på, at vinskuet i 2017 og fremover foregår i august.
  • Forhandlinger på bestyrelsesniveau om eventuel sammenlægning af FDV, Danske Vingårde og Danske Frugtvinavlere.

Jeg vil ønske alle et fortsat godt arbejde i mark, vineri og vinkælder i vintermørket. Inden vi ser os om er det jo tid til at begynde beskæring.

Bedste vinhilsener

Jens Wichmann

November 2016, seneste nyt

Kære vinavlere

Så er vi klar med referat og resultater fra vinskue 2016. Vi havde en rigtig spændende eftermiddag, som trods vanskelige vilkår for vinproduktionen i 2015, bød på ikke mindre end 18 tilmeldte vine. I finder referat og resultater under opslag Arrangementer, Vinskuer.   I finder flere billeder fra vinskuet under opslag Billeder.

Lidt om programmet for 2017:

Forårsmøde afholdes søndag d. 26/3 hos Tina og Bent nær Aabenraa. Vi skal se og høre lidt om deres vinprojekt, vi skal høre om vin i Tanzania ved Svend Aage, og Søren vil sige lidt om sorter netop nu.

Sommerudflugten afholdes søndag d. 18 juni, hvor vi skal besøge Modavi vin i Sdr. Vilstrup mellem Kolding og Fredericia.

Vinskue holdes søndag d. 5/11 på Lindegård ved Tavlov.

Der kan måske komme andre aktiviteter i årets løb, men reserver datoerne til ovenstående. Der kommer naturligvis indbydelser med alle detaljer, når vi nærmer os de enkelte arrangementer.

Fra udvalget ønsker vi jer fortsat spændende arbejde med vinen fra “supersæsonen” 2016.

Jens Wichmann