Nyhedsbrev februar 2017

Kære vinavlere

Så nærmer vi os foråret, og dermed årets første arrangement i Lokalgruppen. Vi holder forårsmøde søndag d. 26. marts hos Tina og Bent Christensen. – Vi skal høre om deres vinprojekt, Sven Aage Hansen vil fortælle om et vinprojekt i Tanzania, Søren Kongsted vil sige lidt om sorter netop nu, og der vil naturligvis være god lejlighed til at snakke vin og erfarings-udveksle. Se hele indbydelsen på hjemmesiden under opslag Møder.

Husk at følge med under Årets gang. Her skriver Søren løbende lidt om, hvad der forgår netop nu. Selvom det er den stille tid for vinavlere, er der alligevel noget at gøre og planlægge. Så se de gode råd.

Jeg vil også nævne FDV’s vinterseminar 19. marts. Se Vinpressen desangående. Det holdes i år hos Modavi, men der får I også lejlighed til at komme på sommerudflugten.

Men, husk tilmelding til forårsmødet og få en spændende søndag eftermiddag.

Med venlig hilsen

Jens Wichmann