Nyhedsbrev og program for vinåret 2015

Vi arbejder i øjeblikket ihærdigt med at få vores hjemmeside op i højere gear. Så vi vil fra udvalget forslå jer at følge lidt med på hjemmesiden. Under nyheder vil I få de seneste nyheder i kort form, og der vil være henvisninger til andre opslag på hjemmesiden.

Årets Gang.

VinavlSyds udvalg har besluttet igen at starte det månedlige indlæg op, Årets Gang, her på vores nye hjemmeside.

Søren Kongsted, Lindegård Vin, vil hver måned skrive ”løst og fast” om aktuelle emner for de enkelte måneder. Se januar indlægget under Årets Gang.

 

Hermed program for vinåret 2015. Når vi nærmer os arrangementerne, vil vi kort annoncere under nyheder, og I vil finde den fuldstændige indbydelse under arrangementer.

Kursus i fremstilling af mousserende vin foregår søndag d. 22. februar. Se kursusopslag under Arrangementer, Møder og kurser.

Forårsmøde 2015 bliver søndag d. 12. april kl. 13.00 på Agerskov Skole. Emnet bliver markarbejdet, vinter- og sommerbeskæring, gødskning, sprøjtning, årets arbejde i vinmarken. Indbydelse følger senere, men reserver datoen.

Sommerudflugt 2015 til Vester Vedsted Vingård. Vi skal søndag d. 21. juni besøge en af områdets nyere erhvervsvingårde. Indbydelse følger senere, men reserver datoen.

Vinskue 2015 afholdes søndag d. 1. november hos Lindegård Vin. Indbydelse følger senere, men reserver datoen.