Nyheder marts 2016

Kære vinavlere

Så er indbydelsen til forårsmøde sendt ud, se under opslag Arrangementer, Møder og Kurser. Indbydelsen sendes også ud til vores mailgruppe.

Vi skal denne gang besøge Peter Wind hobbyvinavler. Derudover får vi et fagligt indlæg om udstyr til vinificering ved Søren Kongsted. Dette emne har af medlemmer været efterspurgt.

Ellers befinder vi os jo i en afventende periode. Nogle har måske grovbeskåret vinplanterne, men vi har jo stadig nætter med frost, så man skal nok være lidt forsigtig.

Til gængæld kan der være meget godt arbejde i vineri og kælder.

Så god arbejdslyst og på gensyn den 10. april

Jens Wichmann

PS   FDV har generalforsamling 16. april. Se Vinpressen