Nyhedsbrev ultimo september 2016

Kære vinavlere

Lige nu er vinhøsten jo på det højeste. Fra mange vinavlere lyder der begejstring over årets høst, nogle vinavlere er mere forbeholdne, idet nogle sorter har været mangelfuldt bestøvet, og de derfor ikke giver mange druer. Men alt i alt tegner det dog meget spændende.

Under opslag Arrangementer – Vinskuer finder I indbydelse til Vinskue 2016. Vi håber at se mange af jer og gerne smage jeres vin til bedømmelse.

Hold også øje med Årets gang, hvor Søren løbende skriver om sine oplevelse i mark og vineri. Han giver også gode råd undervejs.

Lige nu kan der være områder på hjemmesiden der er lidt i uorden. Vi er i gang med lidt revision af nogle områder, og vi vil også gerne skabe lidt nyt. Vi skal nok sige mere om det senere.

Men husk vinskuet og tilmeld og gerne med vin.

Med venlig hilsen

Jens Wichmann